Імунологічний симпозіум 22-23 квітня

 «Ревматичні захворювання при первинних імунодефіцитах»

в рамках Центрально-Східноєвропейської програми JProject

Попередня програма:

- Прояви імунної дизрегуляції при первинних імунодефіцитах. Ревматичні захворювання при первинних дефіцитах антитілоутворення;
- Реєстр ПІД (up-date): ПІД, що можуть супроводжуватись імунною дизрегуляцією в українському реєстрі пацієнтів;
- Сучасні принципи терапії ревматичних захворювань;
- Суглобовий синдром при первинних імунодефіцитах;
- Імунні цитопенії при ПІД;
- Органоспецифічні ураження при APECED;
- Річний досвід переходу з внутрішньовенного введеня імуноглобуліну на підшкірне: особливості та переваги;
- Ревматичні захворювання як основна маніфестація ПІД;
- Ідіопатичний ювенільний артрит як перша маніфестація хвороби Брутона;
- Суглобовий синдром як основний прояв первинного комбінованого імунодефіциту;
- Неспецифічне захворювання кишечника як прояв Х-зчепелного лімфопроліферативного синдрому;
- Системний червоний вовчак у пацієнтів з дефіцитом системи комплементу;
- Аутозапальні захворювання;
- PFAPA чи FMF? Як правильно інтерпретувати результати генетичного обстеження?;
- Клінічний випадок синдрому Шніцлера;
- Досвід використання канакінумабу в Україні у пацієнтів із автозапальними захворюваннями;
- Вакцинація при ПІД і при ревматичних захворюваннях або у пацієнтів із ПІД, що отримують імуносупресивну терапію.

 
Організатори:
 

 

                   
                   

 

 

Технічний організатор:

 

 

 

 

 

Партнери:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  реєстрація завершена

Участь у заході БЕЗКОШТОВНА

і для учасників, які хочуть взяти участь без отримання сертифікату і для тих, хто хоче отримати сертифікат. 

 

 

Якщо Ви хочете отримати сертифікат і доступ до повного J-proect протягом 1 міс, то Вам потрібно пройти повну реєстрацію, заповнивши анкету зліва.

 

Якщо Ви хочете просто бути присутніми на заході для перегляду, без отримання сертифікату - пройдіть, будь ласка, скорочену реєстрацію за допомогою анкетки справа.

FOG

Анна Гільфанова

к. мед. н., асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені

П.Л.Шупика

Анастасія Бондаренко

д. мед. н., професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Спікери:

Людмила Чернишова

Президент Всеукраїнської асоціації дитячої імунології, Голова правління, д.мед.н., професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, Заслужений лікар України

Оксана Боярчук

д.м.н., професор, завідувач кафедри дитячих хвороб

з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

Лариса Костюченко  

д.м.н., керівник регіонального імунологічного центру Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, професор, м. Львів

Національний 
університет охорони здоров'я України 
імені П.Л.Шупика
Всеукраїнська асоціація
дитячої імунології

Алла Волоха

професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д. мед. н.

Юрій Степановський

доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, к. мед. н

Федір Лапій

доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, к. мед. н.

Ярина Бойко

д.м.н, керівник клініки дитячої імунології та ревматологіі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, професор

 

Галина Коваль

д.м.н, професор 

Буковинського державного 

медичного університету

Олена Ошлянська

д.м.н., доцент кафедри педіатрії №1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 

Олена Муквіч

завідувач відділення дитячої ревматології та аутозапальних захворювань ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лукянової НАМН України", доктор мед.н., професор

Реєстрація учасників, які хочуть взяти участь у заході та отримати сертифікат учасника
Реєстрація учасників, які хочуть взяти участь у заході без отримання сертифіката учасника

Раїса Мостовенко

к.м.н., зав відділення НДСЛ ОХМАТДИТ, асистент кафедри педіатрії НМУ

 

Світлана Шарапова

(Мінськ, Білорусь) провідний науковий співробітник наукового відділу Республіканського центру дитячої онкології, гематології та імунології к. б. н.

 

Соломія Тимчишин 

педіатр-імунолог ЗУСДМЦ